Ett matsvinnsprojekt för varuägare

Det finns många goda initiativ i samhället vars fokus ligger på att minska matsvinn i ledet mellan butiker och konsumenter. De volymer SavingFood har för avsikt att ta till vara på, finns i de dolda stegen före butik och restaurang. Det handlar om livsmedel som har blivit svåra för varuägare att hitta köpare till, på grund av till exempel förändringar i efterfrågan och köpbeteende hos konsumenter. Ett aktuellt exempel på detta är de volymsvängningar som vi upplevt till följd av Corona – det har varit, och är, mycket svåra att prognosticera korrekt.

Vi hjälper till att koppla samman varuägare och mottagare för att underlätta informationsdelning och transporten från platser där överskott uppkommit till våra viktiga hjälporganisationer. SavingFood understödjer denna parallella försörjningskedja och kan på detta sätt säkerställa ett minskat matsvinn tidigt i kedjan. Produkterna som är aktuella har god hållbarhet, men hållbarheten är för kort för att hanteras genom de ordinarie kanalerna i försörjningskedjan.

Bring Frigo är en av de största logistikaktörerna i Norden kopplat till livsmedel. Stockfillers orderplattform kopplar idag upp hundratals varuägare inom livsmedelsindustrin med 4500+ mottagare, alltifrån matvarubutiker till restauranger. Genom att arbeta på ett systematiskt sätt kan vi nu med hjälp av branschens digitalisering äntligen skapa en digital förmedlingscentral. Tillsammans har vi infrastrukturen som krävs för, att på nationell nivå, säkerställa att livsmedel kan nå ut till behövande i vårt samhälle genom välgörenhetsorganisationer.

Vill du följa SavingFoods spännande framväxt?
Anmäl gärna ditt intresse via formuläret nedan, så håller vi dig uppdaterad med nyheter och information kring lansering.